Skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov.

Dňa 12.4. 2014 sa  naša mladá sučka Nady z Oravskej Magury vo veku 9 mesiacov zúčastnila skúšok hlasitosti a odvahy, počínala si výborne, bola ocenená známkami : 4, 4, 4

Na skúškách sa zúčastnil aj 10 mesačný psík Monty z Oravskej Magurybol ocenený známkami : 4, 4, 4

Loran z Oravskej Magury  : známky : 4,4, 4

Lary z Oravskej Magury    : známky : 4, 4, 4