Ruby z Oravskej Magury

Dňa 29.2.2020 sme párili
Ruby z Oravskej Magury - Jack Katóközi