Oblastná výstava

Dňa 12.8.2012 sa Monty Viva Moravia zúčastnil na oblastnej výstave v Dolnom Kubíne, kde získal víťaz triedy,

a oblastný víťaz.