Nady z Oravskej Magury

Vrh V : Dńa 31.1.2017  sa Nady z Oravskej Magury narodili 3 krásne psíky. Otec : Kuno  Kamenne Hony