MSBLJ - Turá Lúka 2015

MSBLJ, MFV Turá Lúka 2015
Hektor z Oravskej Magury - V/V - 72 b. CACIT
Kid z Oravskej Magury - V/V - 72 b. CACIT, splnené podmienky na interšampión práce
Monty z Oravskej Magury - MFV , V/V - 72 b.
Nady z Oravskej Magury - MFV - 64/64 b.