MSBL - Podolie 2018

MSBL - Podolie 2018

Odchovanci z našej chovateľskej stanice z Oravskej Magury sa zúčastnili na MSBL, kde dosiahli veľmi pekne výsledky aj napriek tomu, že sú to ešte mladé psíky.

Ulka z Oravskej Magury - I.kolo -V,1,13 II.kolo - Hr - 0,32

CACIT/CACT - majitel - Vladimír Hude

Uma z Oravskej Magury - I.kolo Hl.-1,46, II.kolo V-1,36

CACIT/CACT - majiteľ - Patrik Trnka

Ugar z Oravskej Magury - I.kolo V-0,43, II.kolo -PP-0,30

majiteľka - Radka Grigová

Uran z Oravskej Magury - I.kolo Hč, II.kolo Hč.

majiteľ - Briestenský Ivan

Nady z Oravskej Magury - I.kolo - 2P -0,27, II.kolo NV

majitel - Jozef Nevedel

Ragnar z Oravskej Magury - I.kolo - Hč, II.kolo - Hl, 5,00

majiteľ - Ivan Pandula

 

Srdečne gratulujeme !!!