MSBL 2015 - Podolie

MSBL 2015 - Podolie
Hektor z Oravskej Magury - 72/72 b. - CACIT, zároveň splnil podmienky na udelenie titulu interšampion práce
Ejmy z Oravskej Magury - 72/64 b.
Kid z Oravskej Magury - 72/64 b.