MSBL

27.7.2012 sa náš odchovnec Cony z Oravskej Magury zúčastnil MSBL, kde získal titul CACIT.