MFV, MSBLJ - Turá Lúka 9,-10.6.2018

MVF - Turá Lúka 9.6.2018
Na memoriali sa zúčastnili naši 6 odchovanci z U - vrhu
Ulka z Oravskej Magury - I.kolo V-0,41, II kolo V-0,30
Uran z Oravskej Magury - I.kolo 1P-1,06 II.kolo V -0,55
Uno z Oravskej Magury - I. kolo V-1,14 II.kolo 1P-1,42
Ugar z Oravskej Magury - I. kolo PP -0,31 II.kolo PP-0,39
Unka z Oravskej Magury - I. kolo 1P-0,36 II.kolo Hč.I.c.
Uma z Oravskej Magury - I.kolo Hč.III.c II. kolo Hl - 4,40
Ďakujeme majiteľom za úspešnú reprezentáciu našej chovnej stanice, malokedy sa podarí, aby všetky šťeniatka mali takých majiteľov, ktorí s nimi pracujú a absolvujú predpísané skúšky a chcú psov dostať do chovu.
Okrem nich sa ešte zúčastnili :
Tedy z Oravskej Magury - I.kolo Hč I.c II. kolo V -8,21
Vin z Oravskej Magury - Hč, 2 x I.c.
Ragnar z Oravskej Magury - Hč. 2xI.c.
MSBLJ - Nady z Oravskej Magury - I.kolo V-0,40, II.kolo 0,20 2P
Všetkým srdečne gratulujeme