Kid z Oravskej Magury

Kid z Oravskej Magury
Dňa 1.10. 2012 klubové skúšky v brloháreni Vinohrady
I. kolo hrdlo 28 sekúnd
II .kolo prvá polovica 
Gratulujeme p. Vitkovej