Ejmy z Oravskej Magury

Dńa 27. 1. 2015 sa nám narodilo 6 krásných šteniatok, 3 psy a 3 fenky.

Matka : Ejmy z Oravskej Magury

Otec : Indus z Kršťanskej záhrady