Durické skúšky

Dňa 12.-13.11.2011 sa na skúškach duričov zúčastnili naši odchovanci :
Hand z Oravskej Magury - I. cena 184 bodov
Hessy z Oravskej Magury - I. cena 188 bodov
Gery z Oravskej Magury - I. cena 180 bodov
všetky psíky obstali v I. cene pričom všetky mali z hlasitosti a odvahy známku 4