Bessy z Oravskej Magury

Dńa 15. 12. 2014 sme párili Bessy z Oravskej Magury
so psom Artur ARVANSIS,